En del af Dagtilbuddet Vest

Velkommen til Mælkevejen

Mælkevejen ligger i Nr. Nebel - tæt på by, land og skole.

Hverdagen

Hverdagen i Mælkevejen

Vi er et aldersintegreret børnehave med plads til 12 vuggestuebørn og 70 børnehavebørn. Vi er omgivet af to store legepladser, hvor den mindste er forbeholdt vuggestuen og de yngste børnehavebørn.

Dagtilbud_Vest_030
Dagtilbud_Vest_024

Naturen

Naturen i fokus

Vi bruger aktivt naturen omkring børnehaven både lokalt og på ture med Bus Vest til stranden, skoven og andre destinationer i vores fantastiske natur i området.

Dagtilbud_Vest_023

Udvikling

Leg og læring

Leg og læring er to centrale elementer i det fælles pædagogiske grundlag i den styrkede pædagogiske læreplan. Leg er grundlæggende for barnets udvikling og understøtter blandt andet fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer, selvværd og identitet. Legen og den legende tilgang til læring er udgangspunktet for de læringsprocesser, barnet indgår i. Vores pædagogiske personale anvender viden og kompetencer til at skabe pædagogiske læringsmiljøer med fokus på legen, barnets interesser, undren og nysgerrighed. Vi tilbyder et pædagogisk læringsmiljø, der med til at give barnet mulighed for at eksperimentere og bruge fantasien, lege forskellige udviklende lege samt udvikle og bruge både emotionelle, sociale, kropslige og kognitive kompetencer. I tilrettelæggelsen af læringsmiljøet og rammerne for legen er vi bevidste om, hvordan det fysiske miljø, indretningen, legetøjet og atmosfæren spiller en vigtig rolle.

Dagtilbud_Vest_010